Edwin van Dijk werd geboren in 1980 te Dordrecht. Vanaf 10- jarige leeftijd volgde hij 10 jaar trompetles bij Nelly van de Vegt in Dordrecht. Vanaf jonge leeftijd zong hij in diverse koren en ensembles en volgde zangles bij Anneke den Breeker in Papendrecht. In 1999 stond hij voor zijn eerste koor; Het Christelijk Jeugdkoor “Friends” in Papendrecht. Diverse Kinder- Jeugd- en Jongerenkoren volgden de jaren daarna. Vanaf december 2009 heeft hij de muzikale leiding over de Ned.Herv.Zangvereniging “Met Hart en Stem” uit Zwijndrecht. Ook is hij dirigent van Chr. Koor “SoUldiers” uit Rotterdam (sinds 2011). Met beide koren voerde hij de afgelopen jaren diverse moderne oratoria uit (Jezus op aarde, Jozef, Het Nieuw Jeruzalem, Tot leven geroepen) al dan niet met uitgebreide orkestbegeleiding.

In het dagelijks leven is Edwin werkzaam in het ziekenhuis.